0086-13961802200
Contact Us

Address:Shitangwan Industrial Park,Huishan District,Wuxi City(Doumen)
Mob:0086-13961802200
Tel:0086-83558558/83557688
E-mail:zhangpeijie@
zhanghuayaoji.com
zqz008@126.com
Fax:0086-83558558-8000

Contact Us

Address:Shitangwan Industrial Park,Huishan District,Wuxi City(Doumen)
Mob:0086-13961802200
Tel:0086-510-83558558/83557688
E-mail:zqz008@126.com/zhangpeijie@zhanghuayaoji.com

Fax:0086-510-83558558-8000